Urus is blij dat er eindelijk regen valt. Door de aanhoudende droogte daalde het vochtpercentage in ons hout veel te snel (er ontstaan dan scheuren). Om grote scheuren tegen te gaan hebben we S-haken in het hout geslagen.